Skip to main content
študijný odbor

hudba

študijný odbor hudba

Mgr. art. Alena Sláviková

vedúca odboru
obľúbený citát: „1. Korinťanom 13. kapitola“
KÓD ODBORUNÁZOV ODBORUOD ROKU
82 29 Q 13
hudba – hra na bicích nástrojoch
2006
82 29 Q 16
hudba – hra na gitare
2006
82 29 Q 19
hudba – hra na husliach
2006
82 29 Q 20
hudba – hra na klarinete
2006
82 29 Q 03
hudba – hra na klavíri
2006
82 29 Q 21
hudba – hra na kontrabase
2006
82 29 Q 23
hudba – hra na pozaune
2006
82 29 Q 24
hudba – hra na priečnej flaute
2006
82 29 Q 25
hudba – hra na saxofóne
2006
82 29 Q 26
hudba – hra na trúbke
2006
82 29 Q 27
hudba – hra na tube
2006
82 29 Q 28
hudba – hra na viole
2006
82 29 Q 29
hudba – hra na violončele
2006
82 29 Q 02
hudba – dirigovanie
2016
82 29 Q 07
hudba – hra na akordeóne
2016
82 29 Q 04
hudba – hra na organe
2016
82 29 Q 01
hudba – skladba
2016
82 29 Q 14
hudba – hra na cimbale
2019

„Pusť sa do nejakého umenia. Vážne. Umenie nie je iba spôsob, ako sa uživiť. Je to veľmi ľudský spôsob, ako urobiť život znesiteľnejším. Keď budeš robiť nejaký druh umenia, tvoja duša porastie. Spievaj si v sprche. Tancuj v obývačke na hudbu z rádia. Rozprávaj príbehy a rozprávky. Napiš kamarátovi básničku, aj keď bude úplne nanič. Rob to ako najlepšie dokážeš a budeš obrovsky odmenený. Niečo vytvoríš.“

— Kurt Vonnegut

Odbor Hudba doposiaľ nemá 20. ročnú históriu, nakoľko prví študenti – hudobníci prekročili brány našej školy až v roku 2007, avšak vždy významnou mierou formoval a zveľaďoval umelecký život Nitry. Každoročne hudobníci organizujú množstvo podujatí a koncertov, ktoré dosahujú vysokú umeleckú úroveň.

Doteraz úspešní absolventi ako napríklad jazzový klavirista, skladateľ a aranžér Ľudovít Kotlár, absolventi VŠMU Bratislava Ján Michalov a Zuzana Šabíková, absolvent Emanuel Maňúch, v súčasnosti študent Akademia Muzyczna im. K. Pendereckiego v Krakove, všetci z klavírnej triedy Milana Pacovského, boli počas štúdia na našom konzervatóriu úspešní účastníci národných i medzinárodných súťaží. Gitarista Adam Svitač, žiak Vladimíra Ondrejčáka, ktorý je v súčasnosti doktorandom na VŠMU Bratislava, ako aj ďalší bývalí žiaci našej školy, ktorí študujú alebo už ukončili štúdium na rôznych vysokých školách umeleckého zamerania.

Michal Slamka – husle, Milan Plavucha – husle (ped. Juraj Madari), Richard Ferus – pozauna ( ped. Tomáš Obola), Adam Dodok - trúbka, Tomáš Bachan - tuba (ped. Andrej Smolinský), Slavomír Kvasňovský – bicie nástroje (ped. Juraj Gergely) v súčasnosti patria medzi skúsených interpretov.

Počas doterajšieho obdobia pôsobilo na pôde našej školy množstvo vynikajúcich pedagógov, ktorí pripravili našich študentov na umeleckú ale aj umelecko-pedagogickú dráhu, a tak je načim veriť, že tí bývalí študenti, ktorí sa v súčasnosti venujú tak dôležitej práci, ako je vyučovanie na základných umeleckých školách, k nám s dôverou pošlú svojich nadaných žiakov. Naša malá krajina nie je chudobná na talenty – je len potrebné ich nájsť a maximálne podporovať a to je aj hlavná úloha nášho konzervatória.

Mgr. art. Alena Sláviková
vedúca odboru Hudba

top