Skip to main content

Mgr. art. Magdaléna Pažitná


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hra na klavíri
  • Korepetícia
 
Pedagógovia
Človek vidí vo svete to, čo nosí vo svojom srdci.“
J. W. Goethe

Osobný odkaz pedagóga


Vyrastala som v Nitre. Hudbu som študovala v Bratislave, najskôr na Cirkevnom konzervatóriu a potom VŠMU. Na našej škole pôsobím od roku 2015. Pedagogické povolanie vnímam ako prostriedok k tomu, aby pomohlo študentom objaviť a rozvíjať ich nadanie a silné stránky. Je to aj cesta, ako motivovať mladých ľudí k tomu, aby boli v dôležitom období ich života na seba nároční a rozvíjali sa komplexne, ako profesionáli a aj ako ľudské osobnosti.
top