Skip to main content

Bc. Ladislav Medvec, DiS. art.


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hra na klavíri
 
Pedagógovia
Hudba je umenie, ktoré môže vnímať každý človek bez rozdielu. Nielen že upokojuje, povzbudzuje, rozveseľuje, ale aj lieči.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Mojim cieľom je privádzať študentov bližšie ku klavírnej hudbe, odovzdať im kvalitné vedomosti, zručnosti a pevný základ ku kreatívnej hre na klavíri – vytvoriť pozitívny vzťah ku klavíru na celý život.
top