Skip to main content

Mgr. Lucia Vaňková, DiS. art.


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Korepetícia
 
Pedagógovia
Zmyslom života je dať životu zmysel.“
Viktor Frankl

Osobný odkaz pedagóga


Mojou prácou a zároveň záľubou je hra na klavíri pri korepetíciách. Pekná hudba ma sprevádza celým životom a nemohla som si vybrať lepšie povolanie, ako sprostredkovať ju iným ľuďom.
top