Skip to main content

Mgr. art. Katarína Spišáková


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
  • Didaktika hlavného odboru štúdia
  • Hra na klavíri
  • Metodika hlavného odboru štúdia
  • Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
 
Pedagógovia
Nesnažte sa byť len úspešní. Snažte sa byť hlavne ľuďmi, ktorí majú hodnotu.“
Albert Einstein

Osobný odkaz pedagóga


Som absolventka gymnázia v Nitre, Štátneho konzervatória a VŠMU v Bratislave. V rámci výučby sa snažím viesť so študentmi dialóg, výsledkom ktorého má byť inšpirácia k ďalšej práci. Oceňujem otvorenosť, pripravenosť, pracovitosť, zdravý záujem a zmysel pre humor.
top