Skip to main content

Mgr. Danka Bulušeková


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
  • Didaktika hlavného odboru štúdia
  • Hlavný odbor štúdia Hra na gitare
  • Hra notového zápisu bez prípravy
  • Komorná hra
  • Metodika hlavného odboru štúdia
  • Pedagogika hlavného odboru štúdia
  • Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia
 
Pedagógovia
Hudba je jedným z najlepších prostriedkov k prebúdzaniu citov.“
Christoph Willibald Gluck

Osobný odkaz pedagóga


Hru na gitare som absolvovala na Ľudovej škole umenia v Bojniciach pod vedením Mgr. art. Márii Sedlákovej PhD. Ďalej som vyštudovala konzervatórium v Žiline u pána Dušana Lehotského a hudobnú pedagogiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 18 rokov som vyučovala na ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi a 5 rokov na ZUŠ v Leviciach. Od roku 2017 vyučujem na SZUŠ Heleny Madariovej a od septembra 2019 aj na Súkromnom konzervatóriu p. Heleny Madariovej.
top