Skip to main content

O škole

Súkromné konzervatórium v Nitre

História školy

Súkromné konzervatórium v Nitre začalo písať svoju históriu v roku 2003, kedy Helena Madariová zaradila do siete škôl Súkromné tanečné konzervatórium s jediným odborom Tanec v priestoroch na Murániho ulici v Nitre.

V roku 2004 škola zmenila pôvodné sídlo a bola presťahovaná do budovy ZŠ na Krčméryho ulici, kde sídli dodnes.

V roku 2006 došlo k zmene názvu na Súkromné konzervatórium a pre študentov pribudli možnosti štúdia v odboroch Hudobno-dramatické umenie a Spev.

O rok neskôr v roku 2007 bolo škole schválené zaradenie študijných zameraní hra na klavíri, hra na flaute, hoboji, klarinete, trúbke, lesnom rohu a bicích nástrojoch, hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, a tak sa stala prvým konzervatóriom na Slovensku, na ktorom sa vyučovali všetky odbory.

Štúdium na Súkromnom konzervatóriu je súvislé šesťročné, určené talentovaným žiakom, ktorí ukončili deviaty ročník základnej školy. Absolventi školy úspešne absolvujú štúdium absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z prevedenia absolventského výkonu, obhajobou absolventskej práce, skúškami z pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky hlavného odboru štúdia. Získajú úplnú kvalifikáciu pre pedagogickú činnosť na základných umeleckých školách a je im udelený titul DiS. art. (diplomovaný špecialista umenia) a diplom profesionálneho umelca i pedagóga umenia.

Súkromné konzervatórium sa aktívne zapája do kultúrneho života v meste Nitra. Je dlhodobým spoluorganizátorom medzinárodného hudobného festivalu Nitrianska hudobná jeseň. Študenti i absolventi účinkovali v mnohých predstaveniach Divadla Andreja Bagara v Nitre: Šoumeni, Mŕtve duše, Mátohy, Láska slečny Eliotovej, Zamilovaný Shakespeare, Otec Goriot, Ľudia, miesta a veci, v muzikáloch Povolanie Pápež, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ale i v rozprávkach Starého divadla Karola Spišáka napríklad Čarodejník z krajiny OZ, Trója, na koncertoch Nitrianskej hudobnej jesene. Mnohí pokračovali vo svojej kariére nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Vízia vštepovania tvorivosti, odovzdávanie skúseností a umeleckých vedomostí svojich aktívne pôsobiacich pedagógov vedúca k príprave budúcich umelcov a učiteľov sa stala hlavným krédom zakladateľky a riaditeľky školy Mgr. Heleny Madariovej.

Naše konzervatórium dnes

Forma a dĺžka štúdia

Štúdium na Súkromnom konzervatóriu v Nitre je určené talentovaným žiakom, ktorí ukončili deviaty ročník základnej školy.

Absolventi školy získajú po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko – pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška (ISCED 354), šesťročné štúdium završuje absolventská skúška (ISCED 554), absolvent dosiahne titul DiS. art. (diplomovaný špecialista umenia) a diplom profesionálneho umelca i kvalifikovaného pedagóga umenia.

Poloha

Škola sídli v prenajatých priestoroch na Krčméryho 2 v Nitre v príjemnom prostredí parku a v Štúdiu 4D na Cabajskej 10 v Nitre v blízkosti internátu.

Vybavenie školy, ubytovanie, kultúra a relax

 • spoznajte konzervatórium

  Vybavenie školy

  Škola disponuje špeciálne upravenými modernými baletnými sálami a hudobnými triedami, divadelnou sálou, koncertnou sálou, teoretickými učebňami, počítačovou učebňou a spoločenskými miestnosťami pre potreby študentov a pedagógov.

 • Štúdio Perla

  V profesionálnom televíznom Štúdiu Perla prebieha vyučovanie predmetu Moderovanie, Práca s kamerou a s mikrofónom a mnohé ďalšie aktivity podporujúce kvalitnú výučbu na našej škole, ktorá študentom prináša kreatívne chvíle i priestor na získanie neoceniteľných skúseností do praxe vo svojom odbore.

  Štúdio ponúka kameru s vysokým rozlíšením, režijnú jednotku, mikrofóny, reflektory a mnoho iného, čo je potrebné pre profesionálnu prácu, tvorbu reportáži, interview, príspevkov na sociálne siete a podobne.

  Veľká vďaka patrí Nadácii Volkswagen Slovakia za poskytnutie nenávratnej finančnej podpory.

 • Ubytovanie

  Ubytovanie študentov je zabezpečené v stredoškolskom internáte v blízkosti školy.

 • Relax a kultúra

  Masáže, prístup na internet, možnosť pobytu vo fitness počas hodín telesnej výchovy...

  Organizácia a návštevy koncertov, tanečných a divadelných predstavení sú samozrejmosťou.

Opera Brundibár na TV JOJ

Opera Brundibár na TV JOJ

Niekoľko míľnikov z histórie


Opera Brundibár na TV JOJ

22.11.2019

Reportáž z premiéry Opery Brundibár Súkromného konzervatória v Nitre v hlavných správach TV JOJ

KEĎ SRDCE SPRÁVNE BIJE

19.12.2017

KEĎ SRDCE SPRÁVNE BIJE - tanečný film študentov Súkromného konzervatória v Nitre

Deň otvorených dverí 2015

14.11.2015

Záznam Tv Nitrička z dňa otvorených dverí na nitrianskom konzervatóriu.

Pocta Dušanovi Nebylovi 2013

24.3.2013

Variácia otroka z baletu Korzár: Adam Barabáš

Novoročný koncert v synagóge - január 2013

16.1.2013

Michael Lörincz hrá na gitare skladbu od N. Koshkina: Three stations on the road.

Televízny spot o našej škole

14.11.2012

Televízny spot TV Nitrička o Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Vo videu sú predstavené jednotlivé odbory i talentovaní študenti školy.

Tanec - 10 rokov Súkromného konzervatória v Nitre

1.11.2012

Promo video k 10. výročiu Súkromného konzervatória v Nitre.

Interný koncert - máj 2012

31.5.2012

SING, SING, SING - Linda Dóczyová, Ester Wiesnerová, Lenka Žitnayová

Vystúpenie ZBOREVY

1.2.2011

Vystúpenie speváckeho zboru študentov odboru Hudobno-dramatické umenie ZBOREVA pod vedením Evy Pacovskej, v Štúdiu 4D

Nitrianska hudobná jeseň 2010

3.10.2010

G. Puccini: O mio Babbino caro - Renatka Feriková

P.I.Čajkovkij: Zabyť tak skoro - Renatka Feriková

Priestor pre tanec 2009

31.8.2009

PRIESTOR PRE TANEC - Cigánske tance

Choreografia Vladimíra Michalka, tancujú študenti konzervatórií z Nitry, Trnavy, Košíc a Banskej Bystrice v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

top