Skip to main content

MgA. Katarína Madariová, ArtD.


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Hra na violončele
 
Pedagógovia
Pokazili sme už i ľahšie veci.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Veľmi rada sa zdržujem na pódiu a hrám nielen klasický repertoár v rôznych hudobných zoskupeniach. Rada by som tieto skúsenosti predala žiakom a pripravila ich na profesionálnu dráhu hudobníka.
top