Skip to main content

Mgr. art. Andrej Smolinský


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
  • Didaktika hlavného odboru štúdia
  • Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke
  • Hlavný odbor štúdia Hra na tube
  • Hra v súbore
  • Metodika hlavného odboru štúdia
  • Pedagogika hlavného odboru štúdia
  • Rozbor umeleckých diel
 
Pedagógovia
Skutočný umelec nie je ten, kto je inšpirovaný, ale ten, kto inšpiruje ostatných.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Som dlhoročný pedagóg s 28-ročnou praxou na konzervatóriu. Bol som sólovým hráčom, koncertoval som v orchestroch, ako SND v Bratislave, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester v Žiline, Brass band v Bratislave, Brass quintet Junior a mnohé iné. V súčasnosti pôsobím v dychovej hudbe Nadličanka a v dychovom orchestri pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.
top