Skip to main content

Príhovor riaditeľky Súkromného konzervatória v Nitre pri príležitosti 20. výročia založenia školy

Každé jubileum je príležitosťou na spomienky, oslavu i hodnotenie. Súkromné konzervatórium oslavuje 20. výročie od svojho vzniku. V tejto jednej vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí, spomienok. Zostal tu kus života nielen študentov, učiteľov a pracovníkov školy, ale aj našich priaznivcov či podporovateľov. Tisíce spomienok. A je na čo spomínať....

Dovoľte mi aspoň krátko nahliadnuť do histórie školy. Škola bola zriadená ako Súkromné tanečné konzervatórium. Vyučovanie sa začalo 1. septembra 2003. Začínali sme s 10 žiačkami. Od 1. septembra 2006 bol Rozhodnutím Ministerstva školstva zmenený názov školy na Súkromné konzervatórium a od 1. septembra 2007 boli do zoznamu študijných odborov pridané: Hudobno – dramatické umenie, Spev a Hudba. Stali sme sa plne organizovanou školou.

Vzdelanie a vzdelávanie sa stalo od dávna súčasťou ľudstva. J .A. Komenský povedal: „Aký väčší, alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež.“ Veľké množstvo učiteľov a študentov sa zaslúžilo o to, aby sa Súkromné konzervatórium stalo školou na dobrej úrovni. Väčšina študentov sa hrdo hlási k našej škole a radi si zaspomínajú na roky strávené so spolužiakmi a učiteľmi na vyučovaní a mimo neho. Osud, život, náhoda, či rozhodnutie ich zavialo do rôznych kútov sveta. Všetkých nás však spájajú spoločné spomienky na našu Alma mater, všetci spolu sme už naveky jedna veľká konzervatoriálna rodina.

Študenti, absolventi našej školy, nech ste kdekoľvek, všetkým vám želám každodennú radosť z toho, čo robíte, aby vás vaše povolanie či poslanie napĺňalo každý deň pocitom dobre vykonanej práce. Naša škola stojí už 20. rokov na pevných základoch. Želám si, aby v duchu tradícií kráčala k ďalším úspechom. S úctou a uznaním venujem spomienku všetkým učiteľom, zamestnancom, študentom, ktorí písali stránky histórie našej školy. Som hrdá na tých, s ktorými sa v škole stretávam dnes. Všetkým patrí moja úcta a poďakovanie. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú, rodičom, priaznivcom školy. S vierou a nádejou sa pozerám do budúcnosti a som presvedčená, že v našom diele budú pokračovať nasledovníci a budú šíriť dobré.

Mgr. Helena Madariová
riaditeľka školy

top