Skip to main content

Mgr. art. Michal Mikuláš


Odbory

  • hudba
  • všeobecno vzdelávacie predmety

Predmety

  • Dejiny hudby
  • Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase
  • Hra v orchestri
  • Náuka o hudbe
 
Pedagógovia
Svet bude taký veľký a farebný do akej miery mu otvoríš bránu v samom sebe.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Nemusíš mi rozumieť, nemusíš mi pritakávať, len ticho sleduj blázna, ktorý neustále hľadá Pravdu a zmysel nespočetným množstvom otázok, na ktoré sám nepozná odpoveď. A keď budeš chcieť, vojdi cez pootvorenú bránu do sveta „zázračnej záhrady“ plnej neskutočných pavučín a súvislostí, z ktorej už niet cesty späť. Na cestu si vezmi len odvahu, radosť a kopec kávy, roztvor oči a bež. Vyštudoval som, čo bolo treba, ale bežím sám ako dieťa po škole na ihrisko.
top