Skip to main content

Mgr. art. Peter Palacka


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne
 
Pedagógovia
Ak už nevládzeš, pridaj ešte viac...“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Po ukončení Konzervatória a Vysokej školy, kde som získal mnohé interpretačné skúsenosti a zručnosti, by som chcel študentom tieto informácie prezentovať čo v najmodernejšom prevedení a ukázať im, že akordeón je všestranne využiteľný a nádherný nástroj.
top