Skip to main content

Mgr. Anna Kňažíková, PhD.


Odbory

  • hudba
  • spev
  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Dejiny hudby
  • Dejiny hudby seminár
  • Hudobno - teoretická analýza skladieb
  • Náuka o harmónii
  • Náuka o hudbe
  • Náuka o kontrapunkte
  • Spev notového zápisu bez prípravy
 
Pedagógovia
Učíme sa pre seba, nie pre známky.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Vyštudovala som na konzervatóriu cirkevnú hudbu, na univerzite muzikológiu (Bratislava) a teóriu a interpretáciu starej hudby so zameraním na spev (Brno). Venujem sa spevu a cirkevnej hudbe. Podobne, ako prváci musia najskôr zvládnuť písmenká, aby neskôr zvládli prečítať knihu, vybrať si z nej informácie alebo hlbšie pochopiť báseň, aj v hudbe treba najskôr zvládnuť základný hudobný text. To je však len prvý krôčik, cieľom je porozumieť dielu, hlbšie ho uchopiť a najmä ho odovzdať divákom a poslucháčom. A to sa dá len neustálym tréningom, skúmaním dejinných a spoločenských súvislostí, kritickým nazeraním na informácie a vyjadrením vlastných úsudkov. Je to nikdy nekončiaci proces...
top