Skip to main content

Mgr. art. Milan Pacovský


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri
  • Korepetícia
 
Pedagógovia
Len poctivá, svedomitá a trpezlivá práca prináša ovocie.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Práca na interpretácii hudobného diela nie je jednoduchá. Vyžaduje mnoho vedomostí, zručností, pokory a vášne. Veľmi rád sa zúčastňujem na spolupráci so študentom pri hľadaní podstaty a krásy klavírneho umenia. Spolupráca so spevákmi a flautistami je pre mňa veľmi inšpiratívna a pevne verím, že aj ja dokážem inšpirovať nielen klaviristov, ale aj študentov, s ktorými pracujem ako korepetítor.
top