Skip to main content

Požiadavky na prijatie uchádzačov v odbore TANEC


Kód odboru 82 27 Q

1. Dispozíciehlboký predklon v stoji, hlboký predklon v sede, sed roznožný so vzpriameným trupom, sed roznožný s predklonom, záklon, šnúra z obidvoch strán.

2. Motivačný list – objasniť dôvod, prečo sa hlásim na Tanec, čo ma k tomu vedie, aké mám tanečné skúsenosti, ako si predstavujem svoju budúcnosť.

3. Uchádzač si pripraví tanečnú ukážku v ľubovoľnom tanečnom štýle v dĺžke do 1 minúty.

4. Uchádzač pošle videonahrávku zo súťaži, z vystúpení a pod.

5. Pri prijímacích skúškach je potrebné predložiť potvrdenie od ortopéda o spôsobilosti študovať vybraný odbor.

top