Skip to main content
DOKUMENTY

ŠVP a učebné osnovy


Štátny vzdelávací program

formátnázov dokumentuveľkosť
Štátny vzdelávací program - Konzervatóriá v SR (platný od 1.9.2023)
1,4 MB
STIAHNUŤ TU
Štátny vzdelávací program - Konzervatóriá v SR
651,82 kB
STIAHNUŤ TU
Dodatok č.1 - Zmena rámcových učebných plánov pre odbory štúdia na konzervatóriu - september 2017
2,84 MB
STIAHNUŤ TU
Školský vzdelávací program Súkromného konzervatória (platný od 1.9.2018)
1,21 MB
STIAHNUŤ TU

Učebné osnovy

formátnázov dokumentuveľkosť
Hudobno-dramatické umenie
454,32 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor SPEV
353,81 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Skladba
1,21 MB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Dirigovanie
140,36 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Hra na klavíri
174,30 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Hra na organe
242,40 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Hra na dychových a bicích nástrojoch
1,85 MB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Hra na strunových nástrojoch
899,41 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor HUDBA – Hra na akordeóne
205,21 kB
STIAHNUŤ TU
Študijný odbor TANEC
437,56 kB
STIAHNUŤ TU
top