Skip to main content

Požiadavky na prijatie uchádzačov v odbore SPEV


kód odboru: 82 28 Q

Prijímacie skúšky sa budú konať prezenčne - uchádzač sa dostaví na prijímacie skúšky v čase stanovenom v pozvánke, ktorá mu bude doručená.

1. praktická časť

Uchádzač si na skúšku pripraví:

  • 1 ľudovú pieseň v úprave s klavírnym sprievodom
  • 1 umelú pieseň 

2. teoretická časť: Test z hudobnej náuky

Vzorový test na stiahnutie TU

POZOR: Pri prijímacích skúškach je potrebné predložiť potvrdenie od foniatra o spôsobilosti študovať vybraný odbor.

top