Skip to main content
DOKUMENTY

Tlačivá na stiahnutie


 

formátnázov dokumentuveľkosť
Prihláška na štúdium na strednej škole
458,98 kB
STIAHNUŤ TU
Prihláška na štúdium odborných vyučovacích predmetov
30,50 kB
STIAHNUŤ TU
Prihláška na vyššie odborné vzdelávanie
20,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka
26,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o prijatie na mimoriadne štúdium
34,50 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o prestup - neplnotetý žiak
26,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o prestup - plnotetý žiak
29,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky v náhradnom termíne
26,50 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o prerušenie štúdia
25,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o povolenie pokračovať v štúdiu po jeho prerušení
26,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o povolenie opakovať ročník
30,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o povolenie spojiť dva ročníky
35,00 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o ukončenie štúdia
29,50 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o povolenie mimoškolskej aktivity
30,50 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť o vydanie potvrdenia o práve používať titul DiS.art
398 kB
STIAHNUŤ TU
Žiadosť (všeobecná)
13,83 kB
STIAHNUŤ TU

top