Skip to main content

Mgr. Vita Chyrchenko


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Korepetícia
 
Pedagógovia
Vážiť si každý okamih života!“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Študovala som 8 rokov hru na klavíri na hudobnej škole, 4 roky na konzervatóriu -odbor klavír.Potom 5 rokov na univerzite na umeleckej fakulte. 27 rokov som pracovala na hudobnej škole, ktorú som skončila ako žiačka. Posledné 4 roky som pracovala ako riaditeľ. Moji žiaci a žiačky školy sa pravidelne zúčastňovali celoštátnych a medzinárodných súťaží, ktoré sa konali na Ukrajine, v Českej republike, Poľsku, Bulharsku a získavali prvé ceny. Ja som sa zúčastňovala ako korepetítorka na súťaži v Ukrajine a Poľsku. Všetkým študentom chcem zaželať, aby boli vytrvalí ,usilovní, pracovití!!!Vážiť si každý okamih!!!
top