Skip to main content

Mgr. art. Zuzana Stračinová


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale
 
Pedagógovia
Rob čo miluješ, miluj čo robíš.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Mojou snahou je viesť študentov tak, aby boli schopní uplatniť sa ako profesionálni umelci v sólovej, komornej alebo orchestrálnej pozícii v hre na cimbale. Mám ambíciu svojou hrou motivovať a inšpirovať študentov k lepšiemu pochopeniu interpretácie skladieb rôznych štýlových období, vybudovaniu si vlastného pohľadu na hudbu a tak ďalej upevňovať pozíciu cimbalu medzi ostatnými klasickými nástrojmi.
top