Skip to main content

Mgr. art Ján Prievozník ArtD


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase
 
Pedagógovia
Osobný a profesionálny prístup“

Osobný odkaz pedagóga


Kontrabasu sa venujem od svojich 15. rokov, hudbe však už od útleho detstva. Už od malička ma zaujímala a taktiež som „si prešiel“ hudbou od ľudovej, popu, jazzu a neskôr samozrejme „klasiky“. Študovať profesionálne hudbu a nástroj, ktorý som si vybral pre mňa znamená dodržiavanie istých zásad, povinností, sprostredkovanie emócií, nálad. Je to životný štýl a tiež poslanie. Moja doterajšia cesta hudobníka bola o dodržiavaní týchto pravidiel a zásad. Dostal som sa k špičkovým súborom, orchestrom a umelcom, s ktorými dodnes spolupracujem. Taktiež mám to šťastie odovzdávať svoje skúsenosti ďalej svojim študentom a budúcim kolegom. To je moje poslanie, moje zásady a môj život umelca.
top