Skip to main content

Mgr. art. Barbora Kolářová


Odbory

  • hudba

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Hra na flaute
 
Pedagógovia
Pamätaj na úctu k sebe, úctu k druhým a zodpovednosť za svoje konanie.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Chcela by som študentom sprostredkovať to, že vzdelanie je dôležité. Ale nie iba pre samotné vzdelanie, pre diplom, prestíž....mať vzdelanie - vzdelávať sa, je privilégium a nie každý toto privilégium má. Nie každý má ku vzdelaniu prístup.

Preto: vzdelávajme sa, čítajme, počúvajme múdrych ľudí, buďme zvedaví, hľadajme odpovede, buďme inšpiratívni pre druhých. Všetko pominie, ale sú veci v živote, ktoré vám nikto nikdy nevezme.
top