Skip to main content
študijný odbor

tanec

študijný odbor tanec

Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka

vedúci odboru
obľúbený citát: „Keď nevládzeš, pridaj.“
KÓD ODBORUNÁZOV ODBORUOD ROKU
82 27 Q
tanec
2003

Súkromné konzervatórium v Nitre poskytuje študentom tanca komplexné vzdelanie. Žiaci odboru Tanec sa v priebehu šiestich rokov oboznamujú s tanečnými technikami klasického, moderného, ľudového, charakterového tanca a inými podporujúcimi umeleckými žánrami. V prvých štyroch rokoch sú študenti pripravovaní na cestu profesionálneho umelca. V prípade, že chcú v praxi pokračovať ako pedagógovia tanca pokračujú v štúdiu ďalšie dva roky. Počas nich okrem interpretačných zručností získavajú aj vedomosti a návyky potrebné v pedagogike tanca. Absolventi odboru Tanec nachádzajú svoje uplatnenie v profesionálnom tanečnom svete a niektorí z nich pokračujú v ďalšom štúdiu na umeleckých vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí.

Mgr. art., Ing. Slavomír Ondejka
vedúci odboru Tanec

Úspešní študenti a projekty odboru tanec

Absolventi nášho konzervatória, ktorí si v praxi vybudovali svoju úspešnú kariéru ako interpreti tanca (výber):

Adam Barabáš - interpret medzinárodných projektov v USA a Európe
Peter Ondrka - interpret klasického tanca v Českej republike
Diana Brániková - interpretka tanca v Európe
Barbora Janáková - interpretka moderného tanca v projektoch na Slovensku a v zahraničí
Viktória Purdeková – členka tanečného zboru SĽUK-u,
Peter Kršiak – absolvent univerzity tanca v Londýne (Anglicko)
Marián Marko – absolvent univerzity tanca v Londýne (Anglicko)
Marcela Prídavková – študentka súčasného tanca a vzdušnej akrobacie na univerzite v Limeriku (Írsko).

Naši absolventi pôsobiaci ako pedagógovia konzervatórií:

Tomáš Bakyta – Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Dominika Krajčovičová - Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Ivana Šturmová – Súkromné konzervatórium v Nitre
Zuzana Hubinská - Súkromné konzervatórium v Nitre

Účasť odboru Tanec na rôznych projektoch:

2007, 2008, 2009 – organizovanie festivalu tanca „Priestor pre tanec“

2012, 2014, 2016 – organizovanie súťaže „Priestor pre talent“ (moderný tanec)

2020 – účasť v semifinále TV show Zem spieva – Aurel Keszely a Viktória Stúchla

2023 – organizovanie súťaže „Priestor pre talent“ (ľudový tanec)

Každoročne sa naši študenti zúčastňujú aj projektov iných konzervatórií:

Koncert „Pocta Dušanovi Nebylovi“, Trnava

Workshop moderného tanca, Banská Bystrica

Odbor Tanec spolupracuje aj s umeleckými inštitúciami:

Divadelný ústav, Bratislava – výstavy o významných osobnostiach tanečného umenia

SĽUK, Bratislava – spolupráca s Centrom tradičnej ľudovej kultúry, návšteva priestorov a stáže študentov v SĽUK-u

Slovenské národné divadlo, Bratislava – návštevy generálok premiérových baletných predstavení

top