Skip to main content

Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka


Odbory

  • tanec

Predmety

  • Didaktika tanca
  • Ľudový tanec
  • Metodika výučby tanca
  • Pedagogický seminár
  • Rozbor umeleckých diel
  • Umelecká prax ľudového tanca
  • Vyučovacia prax
 
Pedagógovia
Keď nevládzeš, pridaj.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Profesionálne zameranie: pedagóg ľudového tanca, choreograf Pedagogická prax: 30 rokov V svojej činnosti sa zameriavam najmä na nové progresívne metódy výučby ľudového tanca, ktoré pripravujem na publikovanie. Ako pedagóg ľudového tanca pôsobím aj v neprofesionálnom folklórnom hnutí na Slovensku a u Slovákov v zahraničí (pedagogika ľudového tanca, choreografická činnosť, porotca súťaží, autor scénických programov medzinárodných festivalov). V rámci výskumu ľudovej kultúry som spolupracoval na výskumoch ľudového tanca vo vyše 100 obciach na Slovensku a Slovákov v zahraničí (Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko).
top