Skip to main content

Mgr. art. Silvia Bakočková, DiS. art.


Odbory

  • tanec

Predmety

  • Moderný tanec
 
Pedagógovia
Progresívne, citlivo, efektívne.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Tanec je umením, ktoré vyžaduje nielen rozvoj kreativity, citu a autentického prejavu, ale súčasne aj fyzickej a duševnej sily a vytrvalosti. Byť tanečnicou/tanečníkom nie je vôbec jednoduché, najmä ak chce byť človek profesionálom. Sú to hodiny sústredenej práce a neustáleho prekonávania sa, často už od útleho veku. Aj napriek tomu je tanec v skutku špeciálnou činnosťou, ktorá práve vďaka svojej komplexnosti vie byť až extatickým zážitkom. Neviem či ľudia majú duše alebo len určitú identitu, som si však istá, že to jedinečné, čo sa v človeku nachádza, sa častokrát najúprimnejšie prejaví v jeho pohybe. Svojich žiakov preto vediem k tomu, aby vo svojom pohybe prejavili seba a tancovali nielen technicky správne, ale najmä s chuťou, vášňou a radosťou. Vediem ich k tomu citlivou prácou, podporou somatizácie tela. Vychádzam zo súčasných poznatkov o tele, jeho anatómií, fyziológií, z prirodzenej biomechaniky jeho pohybu, no do úvahy (výrazne) beriem aj komplexnosť vlastnú východným prístupom k telu. Teším sa na stretnutie s vami!
top