Skip to main content

Mgr. art. Miroslava Stašková, ArtD.


Odbory

  • tanec

Predmety

  • Koncertná a scénická prax
  • Moderný tanec
 
Pedagógovia
What do I do to live? What do I do to be vital? The answer is always creativity; the answer is always art.“
Jodie Foster

Osobný odkaz pedagóga


Tanec vnímam ako reč, ktorá prostredníctvom tela vyjadruje neviditeľné myšlienky a emócie. Je to reč univerzálna - rozumieme jej všetci. Mojim cieľom je, aby študenti vďaka tancu objavili samých seba, aby spoznali svoje telo, aby rozvinuli svoju tvorivosť a aby vedeli fungovať v kolektíve. Na hodinách vytváram bezpečné prostredie, kde sa osobnosť študentov môže prejaviť a napokon pretaviť do osobitnej umeleckej výpovede.
top