Skip to main content

Mgr. Peter Oravec, PhD.


Odbory

  • tanec
  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
  • Dejiny divadla
  • Estetika dramatického umenia
  • Rozbor drámy
 
Pedagógovia
Ži a nechaj žiť.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Milujem divadlo a je to môj život. Okrem Súkromného konzervatória, pôsobím aj ako režisér na Slovensku i v Čechách. Venujem sa najmä réžii hudobno-dramatických diel.
top