Skip to main content

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.


Odbory

  • tanec

Predmety

  • Dejiny tanca a baletu
  • Ľudový tanec
  • Teória a metodika tanca
 
Pedagógovia
Chceš odpočívať? Dobre, tak odpočívaj ale rátaj s tým, že nikdy nebudeš prvý.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Profesionálna orientácia: tanečná pedagogička a etnochoreologička (výskum ľudového tanca; vývoj a typológia ľudového tanca v európskom kontexte; funkčná, kontextuálna a štrukturálna analýza). Členka celoštátnych odborných komisií, lektorka tanečných workshopov, školení a porotkyňa celoštátnych súťaží. Za choreografickú činnosť bola ocenená na Slovensku, v Maďarskej republike a vo Veľkej Británii. Za svoju pedagogickú činnosť získala viacero ocenení (napr. 2018 – cena dekanky FF UKF v Nitre za spoluprácu so študentskou komunitou za rok 2018). Je autorkou odborných kníh. Režisérka novovzniknutých autorských tanečno-dramatických inscenácií zaradených do programovej štruktúry RTVS a NOE.
top