Skip to main content

Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.


Odbory

  • tanec

Predmety

  • Moderný tanec
 
Pedagógovia
Odolávať negatívnym myšlienkam: neviem, nedá sa, nechce sa mi. Byť otvorený novým pohybovým zážitkom a hľadať možnosti ako vystúpiť z komfortnej zóny.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Primárne sa zameriavam na techniky moderného tanca, ale rešpektujem aj ostatné tanečné štýly a vnímam ich prínos v komplexnej výchove tanečníkov - profesionálov. Preto sa snažím motivovať žiakov k tomu, aby hľadali a objavovali to pozitívne, čo im môže priniesť technika, ktorá ich možno menej zaujíma/baví. Som človek, ktorý miluje tanec a práve pri pohybovej interpretácii sa cítim najlepšie. Takýto prístup prezentujem aj na hodinách, teší ma keď žiaci nestratia záujem tancovať, zlepšujú sa a pri pohybe pociťujú radosť - aj keď robia ,,nudné,, technické cvičenia. Dôraz kladiem tiež na disciplínu a podanie maximálneho možného výkonu, využitím humorne ladeného pedagogického pôsobenia - nebojím sa byť sem tam aj trápna, rada vtipkujem. V prípade, že niekto necvičí a na miesto aktívnej prítomnosti na hodine sa hrá na mobile, viem prezentovať aj tú prísnejšiu stránku. Ostatní potom zrazu švihnú nohu nie na 45° ale vyše 90° :)
top