Skip to main content

Mgr. art. Ivana Skybová


Odbory

  • tanec

Predmety

  • Javiskový pohyb
  • Klasický tanec
  • Teória a metodika tanca
  • Umelecká prax klasického tanca
 
Pedagógovia
Najjednoduchšie a najťažšie je hovoriť čistú pravdu.“
Karel Čapek

Osobný odkaz pedagóga


Počas mojej pedagogickej činnosti som mala možnosť pracovať s mnohými nadanými študentmi, ktorí našli uplatnenie ako tanečníci v divadlách, ľudových a moderných súboroch a ako pedagógovia na konzervatóriách a v základných umeleckých školách. Mojím cieľom je prebudiť u študentov záujem a chuť o predmet o klasický tanec. Priala by som si, aby moji študenti boli pracovití, trpezliví, úprimní a získali pevnú vôľu a vytrvalosť.
top