Skip to main content

Prípravné kurzy 2023/24 Odbor hudobno-dramatické umenie

2023-11-20-pripravne-kurzy-hdu-male
Kategória:
HDU
Date
20.4.2024 09:00
Milí žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci ZUŠ a vážení rodičia,
s radosťou vás pozývame na Prípravné kurzy 2023/24 Odbor hudobno-dramatické umenie Súkromného konzervatória v Nitre, ktoré sa uskutočnia 27. januára 2024, 10. februára 2024 a posledný pridaný termín pred prijímacími skúškami je 20. apríla 2024 vždy o 9:00h. v našom Štúdiu 4D na adrese Cabajská 10 v Nitre. Táto udalosť je skvelou príležitosťou pre všetkých mladých nadšencov herectva, ktorí uvažujú o štúdiu na konzervatóriu.
Naše konzervatórium je známe svojimi kvalifikovanými pedagógmi a bohatými umeleckými tradíciami. Počas Prípravných kurzov budete mať možnosť individuálnych konzultácií s učiteľmi, ktorí vyučujú Odbor hudobno-dramatické umenie (HDU).
Program bude zahŕňať:
Individuálne konzultácie a zodpovedanie vašich otázok ohľadom študijného programu.
Každý účastník metodických dní má možnosť zahrať svoj pripravený repertoár a skonzultovať ho s učiteľom, ktorý mu povie svoje pripomienky, prípadne mu odporučí nové výstupy, ak tie jeho nezodpovedajú úrovni, ktorá sa požaduje na prijímacích skúškach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a na to, že vám predstavíme všetky možnosti, ktoré naše konzervatórium ponúka pre vaše umelecké vzdelávanie.
 

POVINNÉ PRIHLÁSENIE CEZ LINK: https://lnk.sk/quvt

 
 
 

Všetky termíny:

  • 9.12.2023 09:00
  • 27.1.2024 09:00
  • 10.2.2024 09:00
  • 20.4.2024 09:00
top