Skip to main content

Workshop pantomímy s Milanom Sládkom

Workshop pantomímy s Milanom Sládkom

napísané:

V dňoch 5. až 7. mája 2023 sa na pôde nášho konzervatória, presnejšie na Cabajskej ulici 10, v Štúdiu 4D konal jedinečný a výnimočný Workshop pantomímy s Milanom Sládkom, svetoznámym mímom a obrovskou legendou tohto nevšedného umenia.

Podujatie bolo zamerané na špecifické prejavy tvorby pantomimických diel, ale aj metodiku ako správne viesť vyučovací proces povinného predmetu Pantomíma na stredných a vysokých školách. Cieľom bola propagácia pantomímy, edukácia a rozvoj kreativity pedagógov, študentov i nadšencov a vytvorenie efektívnej komunikačnej siete medzi umelcami navzájom.

Workshop bol spojený aj s prednáškami, ktoré viedol prof. Milan Sládek a zúčastnilo sa ho 28 osôb, medzi ktorými boli učitelia konzervatórií, ktorí vyučujú predmet Pantomíma, učitelia ZUŠ pôsobiaci v odbore literárno-dramatickom, stredoškolskí i vysokoškolskí študenti divadelného umenia i nadšenci a priatelia pantomímy z celého Slovenska.

Umeleckým garantom a samotným lektorom bol profesionálny mím a dlhoročný pedagóg prof. Milan Sládek. Tento svetový umelec sa narodil pred 85 rokmi v malej obci neďaleko Púchova, Streženice. Po absolvovaní strednej Školy umeleckého priemyslu v Bratislave, kde za začal venovať okrem rezbárstva aj bábkovému divadlu a pantomíme, jeho kroky zamierili na VŠMU. Po udalostiach z roku 1968 emigroval do Švédska, neskôr do Nemecka, presnejšie Kolína nad Rýnom, kde založil svetoznáme divadlo Kefka. Po Nežnej revolúcii sa opäť vracia na Slovensko, kde v roku 1996 zakladá profesionálny pantomimický súbor a otvára Divadlo Aréna, jediné kamenné pantomimické divadlo v Európe. Jedným z členov tohto súboru, neskôr aj umeleckým asistentom riaditeľa sa stal aj náš pedagóg Mgr. art. Dušan Musil, PhD., vďaka ktorému sa pantomimický workshop vlastne mohol u nás aj konať. Na základe dlhoročného priateľstva s majstrom Sládkom a získaniu finančných prostriedkov z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, sa naša škola stala na tri dni centrom slovenskej i svetovej pantomímy. Preto sme sa pár slov spýtali aj samotného organizátora a otca myšlienky zorganizovania tejto skvelej akcie, učiteľa pantomímy a hereckej tvorby, pána Dušana Musila.

Ako vlastne vznikol nápad uskutočniť pantomimický workshop?

DM: Na slovenských konzervatóriách s odborom Hudobno-dramatické umenie je v treťom a štvrtom ročníku povinný predmet Pantomíma. Tá je podľa môjho názoru základným pilierom hereckého umenia a jej výučba by mala spĺňať tým určené kritériá. Pantomimické umenie sa stáva plnohodnotnou súčasťou umeleckej tvorby divadiel na Slovensku, zároveň je neoddeliteľnou časťou vyučovacieho procesu na konzervatóriách. Mladí začínajúci umelci sa teda s ňou stretávajú už v začiatkoch svojho odborného štúdia formou povinného predmetu Pantomíma a preto je jeho kvalitná výučba veľmi dôležitá.

Ako s tým súvisí práve prof. Milan Sládek?

DM: Milana Sládka poznám osobne od svojich 18 rokov. Vždy som ho považoval a navždy ho považovať budem za jedno z najväčších mien pantomímy na svete. Jeho kvalita, nápaditosť, bravúrne herectvo je jedinečné a neopakovateľné. V tomto roku pán Sládek oslavuje 85. narodeniny. Pri tejto príležitosti som sa sním stretol opäť na Slovensku a poprosil som ho o vedenie workshopu pre pedagógov, študentov i nadšencov pantomímy. Veľmi ho tento nápad potešil. A keď sa k tejto myšlienke pridala aj obrovská podpora pani riaditeľky našej školy Mgr. Heleny Madariovej a celého vedenia i Umeleckej rady školy, tak sa mohla na pôde nášho konzervatória konať jedinečná a neopakovateľná oslava pantomímy, umenia, ktoré je môjmu srdcu najbližšie.

Čo všetko bolo súčasťou tohto podujatia?

DM: Okrem prednášok o histórii a teórii pantomímy to boli aj praktické cvičenia, priestor pre tvorivé improvizácie i interné prezentácie svojej tvorby s následnými rozbormi. V sobotu, 6. mája o 18:30, sa v divadelnej sále Štúdia 4D konala aj Talkshow, na ktorej okrem množstva krásnych slov, spomienok i vtipných momentov mali diváci možnosť vzhliadnuť niekoľko jedinečných video ukážok z predstavení Milana Sládka a na záver aj moju autorskú pantomímu, ktorú som naštudoval spolu s našim študentom Dávidom Morvayom.

Ak hodnotíte celú akciu?

DM: Som nesmierne hrdý na to, že sa niečo tak výnimočné u nás uskutočnilo. Tie tri dni boli plné nádhernej atmosféry, kreativity, pozitívnej energie a nenahraditeľných zážitkov a skúseností všetkých zúčastnených. Aj samotný sobotný večer s množstvom vďačných divákov svedčal o tom, že všetka tá energia, ktorú sme do toho od novembra minulého roku vložili, nevyšla nazmar. Preto mi dovoľte poďakovať všetkým účastníkom, kolegom, pani riaditeľke a samotnému majstrovi Milanovi Sládkovi za splnenie jedného môjho sna, pretože v tento moment sa mi spojili dokopy tri skvelé veci – Môj umelecký otec, môj učiteľ Milan Sládek, moja srdcu blízka inštitúcia – Súkromné konzervatórium a Pantomíma, umenie, ktorému som oddaný už od mladosti.

Ďakujem.


O pantomíme - rozhovor s prof. Milanom Sládkom

Recenzie účastníkov

Ľubica Šulíková, učiteľka LDO,  Súkromná základná umelecká škola Art Studio v Nitre, zdravotný klaun Červený nos:

„Ďakujem za možnosť stretnúť osobnosť akou je Milan Sládek. Spoznať tohto slovenského tvorcu nielen cez spoločné rozhovory v rámci workshopu, ale aj cez ukážky z jeho tvorby bolo naozaj inšpirujúce. Umenie pantomímy mi pomohol pochopiť cez vnútorné prežívanie, čepranie z vlastných životných skúseností a vnímania predstavy konkrétnych predmetov. Určite ma motivoval nielen k vlastnej interpretačnej tvorbe, ale veľa môžem využiť aj vo vyučovacom procese so študentami.“

Daniel Pikalík, pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach:

„Zorným polom  pána Milana Sládka sa tento krát stali  pedagógovia a študenti scénických predmetov základného, stredného i vysokého vzdelávania. Dojem, ktorý zanechal, je inšpirujúcim poznatkom a zreteľnou formuláciou Stanislavského metódy vtelesnenia. Diela v podobe video – prezentácií, uvádzali publikum do sveta antického mimu i starej komédie. Abstraktne výtvarné a scénické dielo Apocalyptica vo mne zarezonovalo snáď najviac. S neobvyklou ľahkosť na nás bola uplatňovaná pedagogickú prax v analýze Stanislavského metódy vtelesnenia. Pán Sládek dokáže  nezvyčajne plastickým slovníkom definovať mizanscény v poetike pantomimických libriet. Mali sme to šťastie poznať predstavy profesionálneho umelca s oslobodzujúcou iróniou a poctivou podstatou.“

Kata Zagorski, učiteľ ZUŠ:

„Ďakujem Súkromnému konzervatóriu v Nitre, že zorganizovalo tento workshop s Milanom Sládkom. Bolo to úžasné. Jedinečné. Konečne som sa mohla učiť od majstra a aj od talentovaných účastníkov workshopu som sa dozvedela niečo nové o svete. Byť s Milanom Sládkom a touto skupinou ľudí tri dni bola pocta.“

Jakub Kubalík, študent Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach:

„Workshop bol jedným slovom úžasný. Výborná atmosféra, skvelé vedenie a organizácia a fenomenálny pán Sládek, ktorý s úsmevom a vtipom vie aj po rokoch predať množstvo informácií a skúseností.“

Viktória Meľová, bývalá študentka Súkromného konzervatória v Nitre:

„Chcem sa touto cestou poďakovať, že som mala možnosť byť súčasťou niečoho tak pekného, ako bol tento workshop. Od pána Sládka a tohto workshopu si odnášam mnoho poznatkov, ktoré sme mali možnosť získať v rámci rôznych cvičení a skrz diskusie . Naozaj veľmi pekne ďakujem.“

Katarína a Liana, študentky Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach:

„Tento workshop bol pre nás veľmi obohacujúci. Priniesol nám veľa zážitkov a hlavne skúseností. Sme veľmi rady, že sme sa mohli osobne stretnúť s pánom Sládkom. Je to pre nás zážitok, na ktorý nikdy nezabudneme. Cítili sme sa tu veľmi príjemne a dúfame, že sa takáto akcia nekonala naposledy.“

Dorota Uríková, študentka Súkromného Hudobného a Dramatického konzervatória v Martine:

„Prvý impulz, ktorý som počas tohto víkendu zažila bola radosť a tá radosť súvisela najmä s láskou k umeniu. Konkrétne s láskou k pantomíme. Som v druhom ročníku konzervatória a pantomímu budem mať až v treťom. Úprimne som najvďačnejšia za to, že mojím prvým profesionálnym stretom s týmto umením bolo práve tu, na workshope s legendárnym otcom slovenskej pantomímy, Milanom Sládkom. Okrem toho, že sa nám snažil sprostredkovať čo najviac skúseností za tento krátky čas, vo mne vyvolal túžbu dozvedieť sa čo najviac. A chcieť viac. Od seba, od umenia, od Slovenska. Chcieť sa takto naďalej stretávať a spoločne rozvíjať.“

Účastníčka workshopu:

„Workshop mi dal úplne nové skúsenosti a pocity. Bol zaujímavý a užitočný nie len pre skúsených hercov, ale aj pre úplných začiatočníkov. Dostali sme šancu získať fyzické i emocionálne/morálne vedomosti. Okruh ľudí a energia bola prívetivá, teplá a priateľská, určite by som to zopakovala.“

Dávid Morvay, študent Súkromného konzervatória v Nitre:

„Na wokshope pantomímy s pánom Sládkomsom sa naučil množstvo skvelých vecí. Zistil som, aká dokáže byť pantomíma bohatá, farebná, kreatívna a našiel som v nej záľubu, ktorú chcem rozvíjať ďalej. Čo viac povedať... Ďakujem.“

Olha Kyryliuk, študentka Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach:

„Z tohto workshopu som si odniesla mimoriadny zážitok a neuveriteľné množstvo emócií. Každú novú informáciu som vnímala s veľkým nadšením. Neuveriteľní ľudia, známosti, situácie a prírastok do pokladnice životnej pamäti. Atmosféra na samotnom konzervatóriu a ľudia okolo mňa boli neuveriteľní. Každé stretnutie bolo ako malé dobrodružstvo s nečakaným koncom alebo pokračovaním. Po tomto workshope mám stále veľa životných otázok, ale niektoré z nich si pomaly nachádzajú svoju cestu, po ktorej sa dá ísť ďalej. Hlavný však nie je cieľ, ale cesta, preto budem prijímať, prežívať a žiť každý okamih svojej cesty. Ďakujem za neuveriteľnú skúsenosť.“

Jakub Tinka, študent Filozofickej fakulty trnavskej univerzity:

„Trojdňový workshop pantomímy s legendárnym Milanom Sládkom bol nezabudnuteľnou skúsenosťou. Načerpať nové skúsenosti o tomto umení skrz takúto osobnosť zmení človeku pohľad na divadelné umenie. Veľká vďaka patrí aj Súkromnému konzervatóriu a Dušanovi Musilovi za usporiadanie podujatia. Každý moment strávený v spoločnosti pána Sládka zanechal vo mne veľa pozitívnych emócií ktoré ma zásadne ovplyvnili.“

Dominika Kardošová, študentka Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, učiteľka ZUŠ:

„Pán Milan Sládek pre mňa predstavuje veľkú osobnosť, a to nie len tým, že toho veľa v živote dokázal, že sa presadil na celom svete, ale hlavne  pre to ako vystupuje, ako sa správa, že o sebe a o svojich skúsenostiach a vedomostiach rozpráva s úctou, s pokorou, je naozaj znať, že to čo robil, robí a dúfam, že ešte dlho robiť bude ho napĺňa, baví a je to preňho jednou z najdôležitejších vecí v živote. A čo je na tom najkrajšie, je to že sa o tieto svoje skúsenosti, vedomosti a zručnosti dokáže a veľmi rád a naozaj úprimne podelí, tak ako sme mohli zažiť aj na tomto workshope s ním.  A to je práve jednou z mnoho vecí prečo poviem, že sa mi workshop nesmierne páčil. Trval síce iba krátke tri dni, ale dozvedela som sa mnoho nových a zaujímavých vecí, veľa som sa naučila, veľa vecí som pochopila. Je mi cťou, že som sa o tomto  krásnom, živom umení, ktorým je pantomíma, mohla naučiť od majstra tohto remesla pána Milana Sládka. Okrem iného bol pre mňa workshop veľkou inšpiráciou, tiež som spoznala veľa nových ľudí s rovnakými záľubami a čo je najhlavnejšie cítila som sa počas celého workshopu dobre a príjemne. Emócie a zážitky z workshopu vo mne ostanú do konca života a myšlienky si dúfam prenesiem do veľa ďalších svojich prác. O silných emóciách hovoria aj slzy, ktoré sa mi tisli do očí v závere workshopu. Usporiadateľom a hlavne pánovi Milanovi Sládkovi patrí moje obrovské ĎAKUJEM!“

Erika Džurňak Jašová, učiteľ literárno-dramatického odboru na ZUŠ Mierová, Svit:

„Je skutočne neuveriteľné, že sa vôbec naskytla možnosť ísť na výnimočný workshop s majstrom umenia pantomímy, Milanom Sládkom. Čas strávený s tak inšpirujúcim človekom predčil moje očakávania. Dojmy, vedomosti, všetko čo sa mi podarilo nasať využijem pri mojej práci s deckami a na jazyk mi ide len slovo vďaky. Za organizáciu, ochotu a množstvo dobrých ľudí, ktoré som mohla popri všetkom spoznať. Ďakujem.“

Milica Pálfyová, učiteľka LDO, ZUŠ v Stupave:

„Na workshop s pánom profesorom Milanom  Sládkom som prichádzala s celkom malou dušičkou. Cítila som veľký rešpekt a pokoru k jeho osobnosti, ktoré ma spočiatku aj dosť zväzovali. Po pár minútach s ním, so mňa všetko opadlo. Za necelé tri dni som dostala od pána Sládka a aj od celej skupiny  toľko energie, podnetov, informácií a chuti do práce na sebe i mojich žiakoch, ako asi ešte od nikoho. Veľmi si to vážim. Veľké ďakujem.“

Prof. Milan Sládek:

„Vážená pani riaditeľka Mgr. Madariová, milý kolega Dušan Musil, vážene dámy a páni pedagógovia, milé účastníčky a účastníci workshopu pantomímy!

Veľmi rád som prijal pozvanie Súkromného konzervatória v Nitre, viesť po tri dni workshop pantomímy. Keďže vyučovanie tohto vzácneho divadelného odboru sa, podľa mňa, koná hlavne individuálne, mal som trocha obavu, ako sa mi podarí sprostredkovať tvorčie, kreatívne procesy 28 účastníkom workshopu. Vďaka Vašej koncentrovanosti počas všetkých hodín, mal som dojem, že sme našli spoločnú cestu, ako sa vzájomne rozumieť, ako sa informovať, ale aj si vyskúšať kreatívne procesy, tak potrebne pri prevádzaní tohto umenia. Odchádzal som s pocitom, že sa podarilo sprostredkovať Vám základ k chápaniu pantomímy ako výrazovo bohatého, rôznorodého a veľmi ľudského umenia. Veď jeho základ majú danosti ľudských schopností komunikácie – reč tela. Nadobudol som presvedčenie, že pre mnohých Vás tieto informácie budú v budúcnosti veľmi užitočné. Srdečná vďaka!

Vám všetkým želám naďalej radosť pri Vašej vôli nachádzať vlastné cesty k umeniu. Dušanovi Musilovi želám naďalej úspech v jeho pedagogickej i umeleckej práci, ale aj energiu pri snahe umožniť obdobne stretnutia ľudí, ktorí milujú umenie.“

autor: Mgr. art. Dušan Musil, PhD.
top