Skip to main content

Mgr. Adriana Banásová, DiS. art.


Odbory

  • spev

Predmety

 
Pedagógovia
Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“
Albert Einstein

Osobný odkaz pedagóga


Snažím sa odovzdať študentom to, čo som sa sama štúdiom a praxou naučila (a stále učím). Ukázať im, že s prácou vedia byť aj koláče. Sama aktívne pôsobím na rôznych profesionálnych scénach a preto viem, že cesta k cieľu nie je vždy rovná. Ale práve vďaka zákrutám spoznávame seba - svoje plusy a občas aj limity. Myslím si, že dôležité je robiť veci zodpovedne a s vášňou. A aj keď sa všetko nepodarí, nikdy si netreba nechať vziať prapodstatu hudobníkov, a tou je láska k hudbe. Bez nej to nemá cenu :)
top