Skip to main content

Mgr. art. Ivana Beňušíková


Odbory

  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Umelecký prednes
 
Pedagógovia
Ži a nechaj žiť.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Vyštudovala som VŠMU odbor Bábkoherectvo, už počas školy mi však učarila práca s deťmi a mladými ľuďmi. Preto som sa po ukončení vysokej školy rozhodla učiť na Zuške a neskôr na Konzervatóriu. Dnes už je to 24 rokov , počas ktorých sa venujem práci s mladými ľuďmi. Mojou prioritou je v študentoch vzbudiť záujem o čítanie a hľadanie odpovedí o svete, o živote, o sebe samom, o medziľudských vzťahoch. A dokázať to všetko vložiť do svojich výpovedí či už v rámci umeleckého prednesu alebo čohokoľvek čo v živote budú robiť.
top