Skip to main content

Mgr. Michal Halčin


Odbory

  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Korepetícia
 
Pedagógovia
Mysli pozitívne.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


V rámci mojej práce sa vždy snažím využiť svoje schopnosti a predstavy na tvorbu nápaditých klavírnych podkladov a aranžmánov piesní, naučiť študentov hudobne spolupracovať s doprovodným nástrojom a ukazovať rozmanitosť hudby.
top