Skip to main content

Mgr. Barbora Halmešová


Odbory

  • všeobecno vzdelávacie predmety

Predmety

  • Anglický jazyk
 
Pedagógovia
Každý deň je jedinečnou príležitosťou naučiť sa niečo nové.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Cudzie jazyky ma vždy zaujímali. Vyštudovala som učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka a tiež prekladateľstvo, a ovládam základy francúzštiny, japončiny a čínštiny. Ak mám chvíľu čas, rada tvorím rôzne hry na precvičovanie angličtiny pre mojich študentov. Môžete sa na mňa obrátiť, ak si chcete vypožičať anglickú literatúru podľa jazykovej úrovni (Penguin Readers), alebo ak máte technické problémy s Edupage či s MS Teams.
top