Skip to main content

Mgr. Lenka Gubišová


Odbory

  • všeobecno vzdelávacie predmety

Predmety

  • Slovenský jazyk a literatúra
 
Pedagógovia
Usilovne pracovať a šťastne žiť.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Kladiem dôraz na zážitkovo-komunikačný model vyučovania slovenského jazyka a literatúry, etickej výchovy, občianskej náuky a dejepisu.
top