Skip to main content

Mgr. art. Ganna Kondratieva


Odbory

  • spev

Predmety

  • Ansámblový spev
  • Hlavný odbor štúdia Spev
  • Hlavný predmet muzikálový spev
  • Komorný spev
  • Pedagogika hlavného odboru štúdia
  • Spev notového zápisu bez prípravy
  • Základy dirigovania
  • Zborový spev
 
Pedagógovia
Nikdy sa netreba vzdávať. Cesta hudobníka nie je jednoduchá, dosť tŕnistá. Hudba je univerzálny jazyk, pomocou ktorého môžete o sebe povedať celému svetu a bude Vám rozumieť kdekoľvek na svete.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Vo všeobecnom zmysle „hudobná interpretácia“ nie je ničím iným ako aspektom hudobnej praxe, vyplývajúcim z rozdielu medzi ustáleným hudobným textom a jeho živým predvedením, ktoré má vždy prvok nepredvídateľnosti. Tak ako v prírode neexistujú dva absolútne rovnaké kamene, tak aj v hudbe – každé prevedenie toho istého diela má svoje jedinečné, nenapodobiteľné črty.
top