Skip to main content

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.


Odbory

  • všeobecno vzdelávacie predmety

Predmety

  • Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
 
Pedagógovia
Keď nejde o život, nejde o nič.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Fyziológia človeka je veda, zaoberajúca sa štúdiom fungovania ľudského organizmu. Ako odbor nie je presne vymedzená a hraničí s ďalšími vedami, ako sú biochémia, molekulárna biológia, biofyzika, genetika, imunológia, anatómia a patologická fyziológia. Jej cieľom je pochopenie a vysvetlenie fyzikálnych, biochemických a biologických princípov fungovania procesov v ľudskom tele.
top