Skip to main content

RNDr. Janka Drábeková, PhD.


Odbory

  • všeobecno vzdelávacie predmety

Predmety

  • Elementárna finančná matematika
 
Pedagógovia
Ži svoje sny.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (matematika – biológia) na FPV UKF v Nitre a mám za sebou viac ako 25 rokov pedagogickej praxe. Matematika bola mojím hobby už na základnej škole, počítala som všetko, vždy a všade. Mám potrebu sa neustále v niečom novom vzdelávať a svoj záujem o matematicko-ekonomické aplikácie som zavŕšila v roku 2021 štúdiom odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii na FEM SPU v Nitre. Elementárna finančná matematika zdôrazňuje vzťah medzi numerickou a finančnou gramotnosťou žiakov a je dôležitá pre správne finančné rozhodnutia v živote každého z nás.
top