Skip to main content

Prípravné kurzy 2023/24 Odbor hudobno-dramatické umenie

Milí žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci ZUŠ a vážení rodičia,
s radosťou vás pozývame na Prípravné kurzy 2023/24 Odbor hudobno-dramatické umenie Súkromného konzervatória v Nitre, ktoré sa uskutočnia  27. januára 2024 a 10. februára 2024 a posledný termín pred prijímacími skúškami je 20. apríla 2024 vždy o 9:00h v našom Štúdiu 4D na adrese Cabajská 10 v Nitre. Táto udalosť je skvelou príležitosťou pre všetkých mladých nadšencov herectva, ktorí uvažujú o štúdiu na konzervatóriu.
Naše konzervatórium je známe svojimi kvalifikovanými pedagógmi a bohatými umeleckými tradíciami. Počas Prípravných kurzov budete mať možnosť individuálnych konzultácií s učiteľmi, ktorí vyučujú Odbor hudobno-dramatické umenie (HDU).
Program bude zahŕňať:
Individuálne konzultácie a zodpovedanie vašich otázok ohľadom študijného programu.
Každý účastník metodických dní má možnosť zahrať svoj pripravený repertoár a skonzultovať ho s učiteľom, ktorý mu povie svoje pripomienky, prípadne mu odporučí nové výstupy, ak tie jeho nezodpovedajú úrovni, ktorá sa požaduje na prijímacích skúškach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a na to, že vám predstavíme všetky možnosti, ktoré naše konzervatórium ponúka pre vaše umelecké vzdelávanie.
 

POVINNÉ PRIHLÁSENIE CEZ LINK: https://lnk.sk/quvt

 
Publikované
01. február 2024
Zobrazení
633
Zdieľať
top