Skip to main content

Metodické dni 2023/24

Milí žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, žiaci ZUŠ a vážení rodičia,
s radosťou vás pozývame na Metodické dni 2023 Súkromného konzervatória Nitra, ktoré sa uskutočnia 4. novembra 2023 a 2. decembra 2023, 13. januára 2024 a 24. februára 2024 v našom hlavnom sídle na adrese Krčméryho 2 v Nitre. Táto udalosť je skvelou príležitosťou pre všetkých mladých nadšencov hudby a spevu, ktorí uvažujú o štúdiu na konzervatóriu.
Naše konzervatórium je známe svojimi vysoko kvalifikovanými pedagógmi a bohatými umeleckými tradíciami. Počas Metodických dní budete mať možnosť individuálnych konzultácií s učiteľmi, ktorí vyučujú spev alebo hru na hudobnom nástroji, ktorý ste už študovali napr. na základných umeleckých školách.
Program Metodických dní bude zahŕňať:
Individuálne konzultácie a zodpovedanie vašich otázok ohľadom vybraného študijného programu.
Každý účastník metodických dní má možnosť zahrať svoj pripravený repertoár a skonzultovať ho s učiteľom, ktorý mu povie svoje pripomienky, prípadne mu odporučí nové skladby, ak tie jeho nezodpovedajú úrovni, ktorá sa požaduje na prijímacích skúškach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a na to, že vám predstavíme všetky možnosti, ktoré naše konzervatórium ponúka pre vaše hudobné a spevácke vzdelávanie.

POVINNÉ PRIHLÁSENIE CEZ LINK: https://lnk.sk/ohl2

 
Publikované
12. február 2024
Zobrazení
301
Zdieľať
top