Skip to main content

Ako sme natáčali tanečný film

Ako sme natáčali tanečný film

napísané:

Človek, ktorý má na starosti túto sekciu našej školskej stránky, sa rozhodol, že všetky články sa ponesú v duchu Ako sme ... A ja som dostala za úlohu napísať prvý text s názvom Ako sme natáčali tanečný film.

Začiatkom septembra sa na našej škole uskutočnilo natáčanie krátkeho tanečného filmu. V pondelok 19. septembra sme sa žiaci 2.-5. ročníka stretli s mladou pani režisérkou Zuzkou Burianovou a kameramanom Petrom Kotrhom v priestoroch štúdia 4D. Už od rána sa pracovalo na zoznamovaní, ponúkali sme im svoje materiály, dávali návrhy, debatovali a skladali scenár. Bolo to zábavné ale aj náročné pre nás všetkých. Po dlhých hodinách skladania scenára, vymýšľania miest a príbehov, sme sa vo večerných hodinách dopracovali k prvému natáčaniu. Aj keď plány boli iné, museli sme občas improvizovať. Natáčalo sa v amfiteátri, vo fontáne a náročný deň sme zakončili natáčaním na moste. Na druhý deň sme sa všetci stretli v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, kde sme strávili celý deň natáčaním. Filmovalo sa nielen na javisku, no natáčali sme na chodbách a dokonca aj na toaletách. V stredu ráno sme nastúpili do autobusov mestskej hromadnej dopravy a pustila sa kamera. Bolo to veľmi zábavné až adrenalínové. Neskôr sme sa presunuli do staničného bufetu. Svoje spoločné tri dni sme za zvukov vrčiacej kamery zakončili v školskej jedálni. Sú to pre nás nezabudnuteľné okamihy s úžasnými ľuďmi, ktorí nám dodali nové skúsenosti. Už sa nevieme dočkať výsledku. Všetci sme zvedaví a plní očakávania. Veľká vďaka patrí Zuzke a Peťovi, vďaka ktorým máme nádherné spomienky a nové skúsenosti, ktoré nás posúvajú ďalej. Taktiež veľká vďaka patrí vedeniu školy, ktorá nám umožnila pracovať na takomto projekte a na záver by som sa chcela poďakovať v mene všetkých študentov tanečného odboru pani profesorke Kei Mimaki, vďaka ktorej sa toto všetko udialo.

autor: MM
top