Skip to main content

Mgr. Miroslav Šufliarsky


Odbory

  • spev
  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Ansámblový spev
  • Operné herectvo
  • Základy herectva
  • Zborový spev
 
Pedagógovia
Len pokoj! Cesta je dôležitá.“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Budúcim aj aktuálnym študentom chcem sprostredkovať svoje teoretické a praktické skúsenosti v speve. Chcem im priblížiť hudbu muzikálov, populárnej scény a iných žánrov. V čo najväčšej miere im chcem odovzdať moje praktické skúsenosti z účinkovania v divadelných inscenáciách. Tiež v nich chcem vzbudiť radosť z krásy umenia, ktorým budú obklopení a dopriať im pokoj, ústretovosť a pochopenie na našich spoločných hodinách.
top