Skip to main content

Priestor pre tanec

Projekt Priestor pre tanec vznikol v roku 2007 ako iniciatíva Súkromného konzervatória v Nitre. Pôvodne sa projekt vyvíjal ako tanečný festival, ktorý spojil študentov a pedagógov konzervatórií z Nitry, Prahy, Brna, Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Košíc. Festival ponúkal semináre, workshopy, spoločné choreografie a vystúpenia, umožňujúc tak zdieľanie a porovnávanie praktických skúseností medzi účastníkmi. Workshopy viedli renomovaní tanečníci, ktorí rozširovali študentom ich tanečné znalosti.

Od roku 2012 sa tieto stretnutia vyprofilovali do súťaže s názvom Priestor pre talent. Súťaž prebiehala v oblasti moderného tanca a konala sa aj v rokoch 2014 a 2016. S odstupom sa posledný ročník súťaže uskutočnil 27. mája 2023. V tejto sezóne sa po prvýkrát v histórii konzervatórií súťažilo aj v ľudovom tanci a zúčastnili sa ho študenti konzervatórií z Nitry, Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Liptovského Hrádku a Topoľčian. Súťažnú časť hodnotila medzinárodná porota zložená zo zástupcov pedagógov vysokých škôl z Bratislavy, Budapešti a Prahy. Naši študenti dosiahli výnimočné úspechy. V kategórii A1 sólisti tanečníci a páry do 19 rokov, Noémi Bugár obsadila 2. miesto a Mylana Lukianchyková 3. miesto. V kategórii A2 sólisti tanečníci a páry nad 19 rokov, Deni Bolf získal 2. miesto. V kategórii B1 skupinové choreografie s partikulárnym prístupom sme sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste. Naše študentky 1. ročníka, s choreografiou a pedagogickou prípravou Mgr. art. Agáty Krausovej, ArtD., sa stali laureátkami súťaže.

Po súťažnom dni nasledovala konferencia s názvom „Progresívne vyučovacie metódy vo výučbe ľudového tanca“, ktorá sa konala 28. mája 2023. Na tejto konferencii sa zúčastnili pedagógovia z celej Slovenskej republiky, ktorí prezentovali najnovšie poznatky z postupov pri výučbe.

top