Skip to main content

Krásne požehnané sviatky a štastný nový rok od Súkromného konzervatória

V srdci Vianoc a pred prahom nového roku by sme vám radi poslali srdečné pozdravy a najlepšie želania. Nech je táto sviatočná sezóna pre vás plná radosti, lásky a pokoja.

Pre našich vážených študentov v oblasti hudby, tanca a herectva, nech váš umelecký prejav kvitne a prináša radosť nielen vám, ale aj všetkým, ktorí sú požehnaní vaším talentom.

Študentom tanca želáme, aby ste na tanečnej podlahe nachádzali slobodu a vyjadrovali svoje emócie pohybom. Nech každý tanec je príbeh, ktorý hýbe srdcom diváka.

Študentom herectva posielame energiu a vášeň pre objavovanie postáv a ich príbehov. Nech sa vám otvárajú dvere k novým dramatickým svetom a nech každý výstup na javisku je jedinečným zážitkom.

A našim hudobným talentom želáme, aby ste nachádzali inšpiráciu vo všetkom okolo seba a nech každý takt, akord a melódia vám otvárajú cestu k umeleckej dokonalosti.

Pedagógom v týchto troch umeleckých disciplínach chceme vyjadriť úctu za ich oddanosť a neúnavnú prácu vedenia našich študentov k umeleckému rozvoju. Vaša vášeň a odbornosť tvoria pevné základy pre rozkvet kreativity našich mladých umelcov.

Rodičom našich nadaných študentov patrí naša vďaka za podporu a dôveru, ktorú nám poskytujete. Vaša obetavosť je cenným príspevkom k formovaniu budúcich umeleckých hviezd.

V nadchádzajúcom roku 2024 prajeme všetkým našim študentom, pedagógom a rodičom mnoho šťastia, zdravia a úspechov. Nech je nový rok pre vás plný nových umeleckých objavov, osobného rastu a úžasných príležitostí.

S láskou a úctou Vaša riaditeľka H. Madariová
Súkromné konzervatórium v Nitre

Publikované
25. december 2023
Zobrazení
89
Zdieľať
top