Skip to main content

Mgr. Antónia Miklíková


Odbory

  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Hlavný odbor štúdia Herectvo
 
Pedagógovia
Srdce má svoje dôvody, ktorým rozum nerozumie.“
Blaise Pascal

Osobný odkaz pedagóga


Inšpirácia, fantázia, radosť z tvorby a z nových poznatkov. Zodpovednosť a kolektívna práca.
Odovzdať skúsenosti z praxe.
top