Skip to main content

Mgr. Jana Maľová


Odbory

  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Ansámblový spev
  • Hlavný odbor štúdia Spev
  • Šansón
 
Pedagógovia
Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili Tebe.“
ľudová múdrosť

Osobný odkaz pedagóga


Vzťah dôvery považujem za základ úspešnej spolupráce na hodinách spevu, počas ktorých sa snažím naviesť študentov na cestu objavovania svojho hlasu / jeho farebného spektra, rozsahových možností../ Svoju muzikalitu a technickú zdatnosť hlasu môžu následne uplatňovať v speve rôznych hudobných štýlov nonartificiálnej hudby. Zároveň si študenti zdokonaľujú interpretačné schopnosti vystihnúť obsah piesne. Spoločne nachádzame, čo im je najbližšie a kde ich hlas vynikne. Je však na každom z nás, koľko chceme na sebe pracovať a zdokonaľovať sa...
top