Skip to main content

Mgr. Viktoria Nagyová, PhD.


Odbory

  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Ansámblový spev
  • Hlavný odbor štúdia Spev
  • Hlavný predmet muzikálový spev
  • Šansón
 
Pedagógovia
Nemôžeme konať veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou.“
Matka Tereza

Osobný odkaz pedagóga


Po absolvovaní Cirkevného konzervatória v Bratislave (odbor operný spev) som pokračovala v štúdiu jednoročného muzikálového kurzu na Vysokej škole múzických umení. V júni 2010 som ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia a v roku 2015 som tam získala doktorát v odbore Didaktika hudby. Ako speváčka som doteraz interpretovala rôzne hudobné žánre a štýly, napríklad: operu, muzikál, jazz, pop, world music, symfonický metal. Ako pedagóg študentom sprostredkovávam teoretické východiská speváckych techník a aj praktické interpretačné skúsenosti.
top