Skip to main content

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.


Odbory

  • hudobno-dramatické umenie

Predmety

  • Ansámblový spev
  • Hlavný odbor štúdia Spev
  • Hlavný predmet muzikálový spev
  • Komorný spev
  • Spev notového zápisu bez prípravy
  • Zborový spev
 
Pedagógovia
Ži, a nechaj žiť!“
neznámy autor

Osobný odkaz pedagóga


Nie každý spevák je dobrý herec a nie každý herec je dobrý spevák. "Speváka" naučím precítiť, hrať pieseň a cez ňu "odovzdať sa" publiku a "herca" naučím správne "posadiť" hlas. Ak si ako Nescafé (dva v jednom), tak Ťa naučím hudbu MILOVAŤ!
top